Collateral Damage

In de solotentoonstelling tonen Driessens & van den Baar nieuwe werken waarin de natuur en het landschap als zowel beschermend als bedreigend en bedreigd fenomeen het uitgangspunt is. Een deel van de werken is verbonden aan het verdwijnen van Mensen op de Vlucht, in zee, in bossen (branden), in bergen en woestijnen, op hun weg naar Europa , op zoek naar een nieuw bestaan. Een ander deel gaat over het verdwijnen van de natuur zelf, als gevolg van ons menselijk handelen.

Als kunstenaar ontwikkelen ze beelden met een visie op actuele gebeurtenissen, zoals die voelbaar zijn in hun directe omgeving. Het is hun missie met de schoonheid van de beelden te verleiden, om vervolgens een dieper liggende boodschap te onthullen die twijfel veroorzaakt en aanzet tot heroverweging. Dit bereiken ze door op een eigen ontwikkelde werkwijze te blijven analyseren, ontdekken, en vernieuwen om zo bij te dragen aan een dieper inzicht in de wereld waarin we samen leven. Hun gezamenlijke energie en aandacht is altijd terug te vinden als waarde in de kunstwerken.

Afbeelding boven: Driessens en van den BaarFor sea I

Mountains, deserts, seas and forests

13 oktober t/m 7 januari

Beschikbare werken